Priėmimo tvarka


  1. Pasirašykite sutartį ir sutarties priedus – darželio „Super Briedis“ formas. Pasirašant sutartį reikia vaiko gimimo liudijimo kopijos.
  2. Perveskite stojamąjį mokestį (sąskaitos numeris nurodytas sutartyje).
  3. Likus penkioms dienoms iki lankymo pradžios, perveskite mokestį už pirmą lankymo mėnesį. Jei norite darželį pradėti lankyti skubiai, mokestis turi būti pervestas iki pirmos lankymo dienos.
  4. Susitikite su pedagoge, kuri bus atsakinga už jūsų vaiką. Šio susitikimo metu gausite daiktų, kuriuos vaikas turi atsinešti ateidamas į darželį, sąrašą.
  5. Pirmą lankymo dieną atsineškite pažymą, patvirtinančią, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą.