Ugdymas


Siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę tinkamai ugdytis (,,Vaiko teisių konvencija“ 1999), lanksčiai prisitaikant prie vaiko asmenybės, bei suteikti vaikui galimybę pačiam pažinti pasaulį.

Poreikis žaisti – kiekvienas vaikas bet kokiose sąlygose susiranda galimybę žaisti. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja. Žaidimas – tai vaiko gyvenimo būdas ir pagrindinė jo veikla. Žaidimo metu lavėja vaiko intelektas, socialiniai gebėjimai, turtėja dvasinis pasaulis.

Savarankiškumo siekimas – pats valgo, rengiasi, renkasi veiklą, priemones, žaislus.

Poreikis judėti – vaikas nuolat bėgioja, sportuoja, laipioja kieme.

Poreikis ugdytis jausmus – kiekvienam vaikui norisi klausytis gražios dainelės, stebėti gamtos grožį: krentančius lapus, tupintį paukštelį.

Poreikis patenkinti savo smalsumą – ikimokyklinukas labai smalsus, todėl šis amžius labai patogus plėsti vaiko akiratį. Tenkindami savo smalsumą, vaikai kaupia žinias, tikslina turimus daiktų vaizdinius, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikai nori viską pačiupinėti todėl, kad jų saviti mokymosi metodai.

Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai – vaikas beveik visada nori piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat galėtų įgyvendinti savo sumanymus, būtina sudaryti jiems palankias sąlygas tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką.

Poreikis jaustis saugiai – vaikas nori jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.

Poreikis bendrauti – vaikas nori būti gerbiamas (būti kitų pripažintam, kaip turinčia savitų gabumų, vertingų savybių unikalia asmenybe, išlikti savitam, skirtingam nuo kitų ir siekis būti priimtam į grupę, žinant, kad kiti jį laiko tos grupės nariu).