Ugdymo programa


Ugdymo programos „Žaisk, judėk ir tobulėk“ uždaviniai:

  1. padėti vaikams geriau pažinti aplinkinį pasaulį įvairiais būdais;
  2. skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, suaugusiais, plėtojant jų socialinę patirtį;
  3. lavinti vaikų emocinį intelektą;
  4. skatinti vaikus kurti, išreikšti save meno priemonėmis ir būdais;
  5. saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą;
  6. atsižvelgiant į raidos dėsningumus natūraliai ugdyti vaikų kalbą grupėmis ir individualiai;
  7. sudaryti sąlygas žaidimams.

Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų amžių (ankstyvasis (1–3 m.) ir ikimokyklinis (3–6 m.)), ugdytinas kompetencijas (bendravimo, pažinimo, socialines, menines, sveikatos saugojimo), vaikų veiksenas , ugdymo metodus ir priemones.